Facebook

Inschrijving Zorghof Warffum per 1 mei 2023 geopend!
In Op en Om de Terp en de Ommelander Courant heeft onlangs onderstaande advertentie gestaan om geïnteresseerden erop te attenderen dat per 1 mei de inschrijving voor het nieuw te bouwen Zorghof Warffum van start gaat. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor (vrijblijvende) inschrijving kunt u vinden onder de knop onderaan het linkermenu. 
Dorpsbijeenkomst 11 mei
Zoals u ook in de advertentie kunt lezen, benutten bestuur en adviseurs van GoudOud in Warffum op 11 mei (na de openbare jaarvergadering van Dorpsbelangen) graag de gelegenheid om eenieder verder te informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het Zorghof Warffum. U bent van harte welkom!

7 februari 2023: belangrijke mijlpaal voor Zorghof Warffum!
Het college van B&W heeft besloten een anterieure overeenkomst met stichting GoudOud in Warffum te ondertekenen. Ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Zorghof Warffum. 
Het Zorghof moet komen op de plek van de F.H. Jansenius de Vriesschool aan de Westervalge 5. De gemeente zal het schoolgebouw, dat sinds de kerstvakantie leegstaat, begin 2024 slopen. Daarna wordt het perceel overgedragen aan stichting GoudOud zodat de bouw kan beginnen. Verwachte oplevering van het hofje is voorjaar 2025.

Visie GoudOud in Warffum:“Iedereen die dat wil, kan oud worden in ons eigen dorp.”
GoudOud wil daarom op deze centrale plek, dichtbij allerlei voorzieningen zoals de SPAR en het nieuwe Dorpshuis, zestien zelfstandige hofwoningen realiseren die geschikt zijn voor een twee- of éénpersoonshuishouden. Eén perceel (bij de entree Lamerisstraat) wordt iets aangepast zodat hierin een gezamenlijke ontmoetingsgruimte voor de hofbewoners ontstaat. Ook is hier plaats voor twee zorgunits met op de bovenverdieping kantoorruimte voor zorgpersoneel en een logeerkamer voor familie. Doelgroep van Zorghof Warffum zijn kwetsbare, veelal oudere bewoners. De bewoners kunnen op deze manier zo lang als zij dat wensen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in Warffum blijven wonen.

Zorghof Warffum is erop gebaseerd dat de woningen ook bereikbaar moeten zijn voor een doelgroep met een kleinere portemonnee. Het hofje staat voor een woonconcept met een centrale plaats voor 'omkijken naar elkaar en zorg voor elkaar’. Dat past goed in het beleid dat het college voorstaat. De persoonlijke verzorging die bewoners van het hofje nodig hebben, kunnen zij van professionele zorgverleners ontvangen die een onderkomen hebben in het zorgperceel van het hofje. 

Nu de overeenkomst is ondertekend kan het bestuur van GoudOud verder met het realiseren van de plannen, het in kaart brengen van deelnemers en het rondmaken van de financiering. In de plannen krijgt het kunstwerk van Jan van der Zee dat nu op de gevel van de school zit overigens ook weer een plaats. Zie hiervoor foto 3 van de onderstaande impressie. 

IMPRESSIE ZORGHOF WARFFUM 

26 april 2022:
UITNODIGING BIJWONEN INFORMATIEAVOND ZORGHOF WARFFUM

___________________________________________________________________________________________________________

10 april 2022
INFORMATIEAVONDEN OVER ZORGHOF WARFFUM
Zoals u weet, strijdt St. GoudOud in Warffum onder meer met Dorpscoöperatie Warffum al een flink aantal jaren voor de bouw van een bijzonder woonhof: een Zorghof waar kwetsbare, veelal oudere bewoners zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen. 
Ondanks dat de eerder beoogde bouwlocatie Warfheem afviel, is het vertrouwen gebleven dat het tij voor het Zorghof Warffum eens zou gaan keren en dat moment lijkt nu aangebroken!
Het afgelopen jaar is onder meer door de inzet van KNHM (Koninklijke Heidemaatschappij) een aantal locaties in Warffum onderworpen aan een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de op termijn vrijkomende locatie OBS FH Jansenius aan de Westervalge 5 de meest geschikte locatie is voor de bouw van het Zorghof met 16 duurzame woningen.

De gemeente Het Hogeland heeft zich in een brief aan het bestuur op 1 december 2021 positief uitgesproken over deze locatie en gunt GoudOud in Warffum nu de tijd om een gedegen businessplan voor het Zorghof Warffum uit te werken. Wat een prachtig resultaat van al dat harde werken van de afgelopen jaren! 
Het bestuur gaat zich nu met een aantal samenwerkingspartners, zoals De Unie Architecten en Bureau Rizoem, richten op het ontwerp en de businesscase. De direct omwonenden van de locatie Jansenius de Vriesschool zijn op 6 april voor de eerste keer geïnformeerd over de plannen voor het Zorghof.
Inwoners van Warffum zijn via een uitnodiging in Op en Om de Terp op de hoogte gesteld van een algemene informatieavond voor geïnteresseerden op 26 april 2022 om 19.30 uur in het Auditorium van het Hogelandmuseum. Inloop vanaf 19.15 uur. 

31 maart 2020
“Een Hofje in Warffum voor kwetsbare ouderen”

GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie Warffum hebben gezamenlijk het idee voor het Hofje ingebracht bij subsidieprogramma van het Nationaal Programma Groningen. 
Steun dit mooie idee en bouw mee aan de toekomst van Groningen! Klik daarvoor op onderstaande link en voeg vervolgens ons idee toe aan uw favorieten. U kunt het idee ook delen met uw contacten of aangeven dat u met ons mee wilt denken. 

https://www.toukomst.nl/ideeen/breed-dorpsinitiatief-warffum-het-hofje/

Lees hieronder verder over dit Toukomst-inititiatief van het Nationaal Programma Groningen én de te verdelen subsidie:
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is in januari gestart met het (digitale) ideeënplatform Toukomst, om zo zicht te krijgen op allerlei goede ideeën van bewoners en burgerinitiatieven die Groningen vooruit kunnen helpen. Toukomst gaat over ideeën voor beter wonen, beter leven en beter werken, die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken. 
Er valt 100 miljoen euro subsidie te verdelen!  
Een Toukomstpanel beoordeelt de ingebrachte ideeën en bundelt deze tot haalbare projecten waarop gestemd kan worden. Tot slot adviseert het Toukomstpanel het bestuur van NPG over de projecten en hoe de subsidiepot verdeeld moet worden. Uw steun kan daarbij helpen! 

GoudOud in Warffum
en Dorpscoöperatie Warffum zijn burgerinitiatieven die samen al jaren strijden voor de bouw van een Hofje waar kwetsbare ouderen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen.
Helaas is de locatie van het oude verzorgingshuis Warfheem voor de nieuwbouw van het Hofje op dit moment niet haalbaar. Daarom worden de pijlen nu op andere ook héél mooie locaties gericht: De locatie van Jansenius de Vriesschool en het stukje weidegrond direct achter Bloemen Dekker. 

Help ons mee deze droom te verwezenlijken en geef uw steun via de link bovenaan de pagina! Meer informatie over dit initiatiefToukomst van het NPG op:
https://www.toukomst.nl/over-toukomst/toukomst-wat-is-dat/ 

_____________________________________________________________________________________________________________


Nieuwsbrief Dorpscoöperatie Warffum 
Maandag 23 maart 2020                                          

Virusuitbraak
Ook de inwoners van Warffum e.o. merken ondertussen de gevolgen van het coronavirus. Sommigen kennen misschien iemand die besmet is of ervaren de stevige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan: zo worden (familie)bezoekjes en uitstapjes afgezegd, werken velen van ons thuis, kunnen kinderen niet naar de peuterspeelzaal of school. Ook de sportvelden liggen er verlaten bij nu er geen trainingen en wedstrijden meer zijn. Bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen zijn afgelast en restaurants, snackbar en cafés hebben de deuren gesloten.

Risicogroep
Omdat nog niemand antwoord heeft op alle vragen rondom het virus, maken we ons logischerwijs zorgen. Zorgen over de eigen gezondheid of die van familie. Zorgen misschien over werk en inkomen. Daarnaast kijken we om ons heen en vragen we ons af hoe het gaat met de ouderen en kwetsbare inwoners van ons dorp, de zogenaamde risicogroep. De gevolgen van een besmetting brengen voor deze groep namelijk heel grote risico’s met zich mee. De stevige preventiemaatregelen treffen deze groep hard.
Deze ziekte gaat ons dorp helaas niet voorbij, maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat het aantal besmettingen in Warffum zo laag mogelijk blijft! Volg daartoe de algemene instructies van het RIVM op. Vraag uzelf bij alle contacten met (kwetsbare) dorpsbewoners af of dat nu echt nodig is. Ga ervan uit dat ook u besmet kunt zijn, ook al heeft u nog geen klachten. 
Voor alle inwoners van ons dorp ≥ 70 jaar en inwoners ≥ 18 jaar met een onderliggende ziekte of verhoogde kwetsbaarheid gelden extra instructies van het RIVM bij deze virusuitbraak. Om aan deze maatregelen te voldoen en tóch in verbinding te blijven met de mensen om ons heen, is creativiteit en noaberschap voor deze risicogroep op zijn plaats. Kijk deze dagen eens om u heen in de straat en vraagt u zich af: wie van mijn buren zou nu misschien hulp of wat extra aandacht kunnen gebruiken? Gewoon aanbellen en even vragen of u iets kunt betekenen in deze tijd. Daarnaast is een spontaan kaartje in de bus een heel kleine moeite en een telefoontje om te vragen hoe het gaat is vaak ook erg welkom. De krant of een mooi leesboek langs brengen en extra boodschappen meenemen voor iemand die zelf de deur niet uit kan/mag, is ook zo gedaan. Dit zijn de kleine dingen die voor een aantal dorpsbewoners op dit moment een groot verschil maken! Behoort uzelf tot de risicogroep? Schroom dan niet om die helpende hand aan te nemen of er zelf om te vragen. Juist in deze tijd is het belangrijk om te weten wie in onze buurt hulp nodig heeft en op wie we terug kunnen vallen. Het is goed dat we dat kenbaar maken aan elkaar in ons dorp.

Whatsapp-groep
Dorpscoöperatie Warffum wil haar leden ook de helpende hand bieden door telefonische of digitale contacten te realiseren tussen vrijwilligers en dorpsbewoners die aangeven hier in deze tijd behoefte aan te hebben. Zo is er het idee om een besloten WhatsApp-groep in te zetten. Dit is een app voor hulpvragers en hulpbieders die allen lid zijn van de Dorpscoöperatie. Allerhande hulp kan geboden en gevraagd worden via deze app: een regelmatig praatje via skype/telefoon, samen een ommetje maken (wel met voldoende afstand houden natuurlijk), boodschapje doen, boek/krant langsbrengen, maaltijd koken, hond uitlaten, enz. Als u als deelnemer aan de whatsapp-groep een hulpvraag of hulpaanbod ziet dat u bevalt, kunt u hierop zélf rechtstreeks reageren in de app en een afspraak maken om een en ander verder te bespreken. Wilt u zich aanmelden voor deze whatsapp-groep als hulpvrager/hulpbieder of heeft u een andere vraag over vrijwilligershulp? Stuur een berichtje via info@dorpscooperatiewarffum.nl met opgave van uw 06-nummer óf bel ons via het Coördinatiepunt Vrijwilligershulp op 06-49423457 (bereikbaar tussen 15.00 – 16.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag). Indien u geen internet/Whatsapp heeft of wilt gebruiken, is het natuurlijk ook mogelijk om met elkaar in contact te komen. In dat geval belt u met het bovenstaande telefoonnummer op één van de aangegeven tijdstippen en geeft u door aan welke hulp u behoefte heeft of welke hulp u wilt bieden. Het Coördinatiepunt zal dan voor u een koppeling proberen te maken met een ander lid van de coöperatie.

Boodschappen
Voor het online uitkiezen van boodschappen en deze laten thuisbezorgen kan de Spar een goede uitkomst zijn. Het kost u € 4,95 om uw boodschappen aan huis te laten bezorgen en dit is bij besteding boven de € 50,- zelfs gratis. Wilt u er wel zelf even op uit, maar niet te lang in de winkel rondlopen, dan kunt u uw boodschappen ook alvast (gratis) klaar laten zetten. De Spar Warffum is telefonisch te bereiken via 0595-422053 of via internet: https://www.spar.nl/winkels/spar-dekkers-warffum-524/.

Initiatief Veur Mekoar
Veur Mekoar (een bestaand initiatief van stichting Werk op Maat) wil ook verbinding leggen. Dat doen ze niet alleen, maar in samenwerking met Mensenwerk Hogeland, het steunpunt vrijwilligerswerk en de gemeente Het Hogeland. Veur Mekaor wil zoveel mogelijk alle hulpvragen en hulpaanbod uit de hele gemeente Het Hogeland samenbrengen in één digitale omgeving die Samen1 Plan heet. Als u iets voor een ander in de gemeente wilt betekenen dan kunt u worden toegevoegd. U kunt uw hulp en hulpvragen inbrengen via veurmekoar@gmail.com of via 0595-433245.

Luisterend oor
Omroep MAX-directeur Jan Slagter deed onlangs via de televisie een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Hij noemde toen het telefoonnummer van de Luisterlijn. De Luisterlijn is een landelijke vrijwilligersorganisatie en zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden. Een goed alternatief wanneer u wel behoefte heeft aan luisterend oor, maar niet aan die van een dorpsgenoot. U kunt de Luisterlijn bereiken via 0900-0767 of via het lokale nummer van Groningen 050-5250000.

Omzien naar elkaar
Door goed de instructies en adviezen van het RIVM op te volgen kunnen we met elkaar de ernstige gevolgen van de virusuitbraak zo goed mogelijk proberen tegen te gaan. Deze maatregelen leiden echter bij een aantal dorpsbewoners ook tot afhankelijkheid en eenzaamheid, zeker als deze maatregelen lange tijd van kracht blijven. Die vervelende effecten van de maatregelen gaan we met elkaar proberen te bestrijden als goede buren. Samen zullen we deze crisis doorstaan: Warffum is een dorp waar men naar elkaar omziet!

Laten we hopen dat deze onzekere tijd zo snel mogelijk voorbij is. Het bestuur van de coöperatie wenst iedereen heel veel sterkte de komende tijd.

Wilt u ook lid van de Dorpsoöperatie Warffum worden? Dat is zo geregeld en u ontvangt bovendien een korting op de contributie van 2020. Ga naar de button van de Dorpscoöperatie elders op deze website en meld u aan of bel 06-49423457 (ma-wo-vrij van 15.00-16.00 uur).  

____________________________________________________________________________________________________________